Posted by: logan December 10, 2020
Fox News: Wear the Damn Mask, it is not political issue but a public health issue.
Login in to Rate this Post:     1       ?         Liked by
नास ब्रो : किन दुइधारे तलवारीको झैँ गर्छोउ ब्रो ? टास्ने बेलामा यो धागोमा गुला समातेको फोटो टासेर साह्रा श्झा बासीलाई निमन्त्रणा दियोउ भने अहिले आफनो फोतो पनि मेटायौ अनि आफ्नो गलति अरुको भागमा राखेर अझै हारको साढे तर जितको ढ्याङ्गरो ठटाउछौ ? तिमि पनि उही ड्याङ्ग को गुहे मुला रहेछौ ?
Read Full Discussion Thread for this article