Posted by: logan November 28, 2020
Fox News: Wear the Damn Mask, it is not political issue but a public health issue.
Login in to Rate this Post:     1       ?         Liked by
जुन दिन आफुलाइ लाग्छ र भेण्टिलेटरमा बस्छन या आफ्ना प्राण प्रिय हरुलाई लाग्छ अनि मात्र बुझछन | लाग्छ धेरै जसोले बुझ पचाएका छन् |
Read Full Discussion Thread for this article